Şirket Değerleme Nedir?

Şirket değerleme, bir şirketin el değiştirmesi gibi bir durumu söz konusu olduğunda, değer olarak biçilen maddi tutarın yanı sıra varlık ve faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan işlemdir.

Şirket değerleme ile şirketin sahip olduğu tüm varlıklar, kararlar, faaliyetler ve hatta çalışanlarda göz önüne alınarak bir karar belirlenir. Çünkü bir şirketin değerini sadece bulunduğu sektör değil global olarak yürüttüğü faaliyetler de etkiler.

Şirket Değerleme Nasıl Yapılır?

Bir şirketin değeri hesaplanırken içinde bulunduğu ve gelecekti ekonomik durumları da öngörülüp, teknik ve temel analizler yapılarak gerçek değeri belirlenmeye çalışılır.

Teknik Analiz: Sermaye piyasasındaki fiyatların kendi içinde önceden izlenebilecek bir trende sahip olduğunu varsayar.

Temel Analiz: Bu analizde değerlemeye tabi tutulan şirketin gerçek değeri cari durumundaki ve gelecekte ki ekonomik şartlar dikkate alınarak yapılan değer tespitine dayanmaktadır.

Şirket Değerlemede Kullanılan Genel Yöntemler

Karşılaştırma Yöntemi

En temel değerlendirme yöntemlerinden biriside şirketin başka bir şirket ile mukayese edilerek değendirilmesidir.

Aynı sektörlerde faaliyet gösteren iki farklı firmayı karşılaştırarak bir değerlendirme raporu çıkartılabilir. Bu rapora göre ilerleyen dönemler için bir karar alınır ve şirket değeri biçilir.

Venture Capital (VC) Yöntemi

Şirket değerleme yöntemleri içerisinde en çok atıfta bulunulan yöntemdir.

Venture Capital methodu ilk defa 1987 yılında Harvard Business School’da görevli Profesör William Sahlman tarafından dile getirilmiştir.

VC methodu çarpan ve indirgenmiş nakit akışı yöntemlerinin karışımıdır.Bu yöntemde bir işletmenin terminal değeri baz alınır:

Terminal Değer: sonsuza dek istikrarlı bir büyüme oranı bekleyen işletmenin gelecekteki tüm nakit akışlarının gelecekteki bir noktada bugünkü değeri anlamına gelir.

Bu değer baz alınarak VC Yöntemi ile beraber şirket değeri hesaplanır ancak riskli bir yöntemdir.Çünkü şirkete yatırım yapılarak pay hakkı kazanılır ve eğer şirket büyürse bu paydan kar elde edilir.Dolayısıyla bu yöntemde büyük kazançlar beklenmektedir.

One Size Fits All Yöntemi

Bu değerleme yönteminde sabit bir tutar üzerinden çalışılır.Bu değerleme yönteminde genellikle yatırım yapacak kişinin beklentileri göz önünde tutulur.Eğer girişimci şartları kabul etmezse hali hazırda beklemekte olan farklı girişimciler bulunmaktadır.

Karne (Scorecard) Yöntemi

Karşılaştırma yöntemi kullanılarak melek yatırımcılar tarafından yatırım yapılan değerleme yöntemidir.Yatırımı yapacak olan kişinin işletmeyi ileriye taşımak için hazırladığı plan ve şirketi ileride nerede gördüğüne dair olan konum baz alınır.

İndirgenmiş Nakit Akışı (İNA) Yöntemi

İndirgenmiş nakit akışı yöntemi şirketinizin gelecekteki nakit akışlarını tahmin eder ve günümüze indirger. İndirgemesinin sebebi ise paranın zaman değeri ve şirketin içinde bulunduğu risklerden ötürü tahmin edilen nakiti üretememe riski yüzündendir.

Şirketin gelecekteki nakit akışını sağlıklı bir şekilde tahmin edebilmek için şirketin istikrarlı bir finansal geçmişinin olması gerekmektedir.

Yatırımcıların çok tercih ettiği bir yöntem olmasa da genelde çok gelişmiş ve nakit akışı pek tahmin edilemeyen şirketler için kullanılır.

Çarpan Yöntemi

Çarpan yöntemi genelde halka açık şirketlerin bilgilerini kullanarak yapılan karşılaştırmalı bir değerleme yöntemidir.Başka halka açık şirketle varsa yatırım yapılacak olan şirket ile karşılaştırma yapılır ve buna göre değerleme süreci başlar. Bu şirketle halka açık oldukları için nakit akış tabloları,piyasa değeri,hisse senedi gibi bilgileri kolay ulaşılabilir durumdadır.

Yeniden Yapım (Reconstruction) Yöntemi

Değerlemeye konu şirketin değerleme tarihinden itibaren, bütün özellikleri ile özdeş olduğu bir şirketi elde etmenin maliyetidir.

Yani şirketin sahip olduğu bütün varlıkların maliyetleri baz alınarak bir değerleme yapılır.

Şirket Aktiflerinin Değerlemesi

Duran maddi varlıklar şirket değerlemede ki en önemli kalemlerin başında gelmektedir. 01.01.2005 tarihinden itibaren mali piyasalarda AB ülkeleri ile birlikte eş zamanlı olarak uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları kullanılmaya başlanmıştır.Bu nedenle de muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme yöntem ve standartları uygulanırken şirket aktifindeki duran varlıkların uluslararası değerleme standartlarına göre değerlemesinin yapılması gerekmektedir.

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., meslek uzmanları ve partnerleri ile muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme işlemlerine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve makine değerlemesini uluslararası değerleme standartlarına göre yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır.

Şirket Aktiflerinin Değerlemesi ile ilgili taleplerinizle ilgili 0216 384 4227 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

kaynak: https://medium.com/@ahmetkizilaslan

https://blog.logo.com.tr/sirket-degeri-nasil-belirlenir