Bizi Takip Et:

Bilge Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme, Gayrimenkul Ekspertiz, Konut Değerleme.

Home Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkul değerlemesi ve ekspertiz çalışmaları sırasında, gayrimenkulünüzün hukuki süreçleri bu bağlamda irdelenmekte olup, danışmanımız ve çözüm partnerimiz Gayrimenkul Hukuku alanında çalışmalar yapan Avukat Emir Hamarat eşliğinde çözüme ulaştırılmaktadır. Emir Hamarat 2009 yılından bu yana Gayrimenkul Hukukunun miras, imar, kamulaştırma, inşaat, kira, kat mülkiyeti gibi bir çok alanında aktif olarak çalışmakta, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Av.Emir Hamarat Çözüm Partnerimiz

 • 2009-2010 yılında Bıçakçı&Tanverdi Hukuk Bürosunda çalışmaya başladı. Şirketler Hukuku, İdare Hukuku ve Yabancılar Hukuku alanlarında tecrübe kazandı.
 • 2010-2013 yılında Dr.Levent Bıçakcı Hukuk Bürosunda İdare ve Vergi Hukuku alanında yerli ve yabancı şirketler ile vakıflara ve üniversitelere hukuki destek verdi. Özellikle Milli Eğitim Mevzuatı, Yükseköğretim Mevzuatı, Rekabet Hukuk ve İmar Hukuku alanlarında idari işlemler ve davaları takip etti. İnşaat Sözleşmeleri, Kat Mülkiyet Hukuku ve Kira ilişkilerinin yönetiminde görev aldı.
 • 2013 yılında kurucusu olduğu Huduti-Hamarat-Haybat Hukuk Bürosunda avukatlık faaliyetlerine devam etti. 2015 yılından sonra İdare ve Gayrimenkul Hukuku alanlarında serbest çalışmaya başladı. Halen Gayrimenkul Hukukunun miras, imar, kamulaştırma, inşaat, kira, kat mülkiyeti gibi bir çok alanında aktif olarak çalışmaktadır. Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • 2007 yılından günümüze çeşiktli vakıf ve derneklerde gönüllü hizmetlerde bulunmakta, dezavantajlı gruplara destek olmaktadır. Engelli bireylerin hukuki hakları üzerine çalışmakta, bu alandaki toplantılara aktif olarak katılmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkulün varlığı, oluşumu, dönüşümü ve gelişimi, ülkemizde var olan hukuki düzenlemeler dışında irdelenemez. Bu bağlamda değerleme çalışmalarının önemli bir kısmını, gayrimenkulün gelişimine etki edecek olan yargı içtihatları ve mevzuata bağlı yorumlanması ve irdelenmesi oluşturmaktadır.

Ülkemizde gayrimenkul değerleme mevzuatı genel olarak şu kanun ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.

 • T.C. Anayasası . 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanun
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 5543 sayılı İskan Kanunu
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 6360 saylı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 6102 Türk Ticaret Kanunu
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 2942 saylı Kamulaştırma Kanunu
 • 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
 • 2644 sayılı Tapu Kanunu
 • 6831 sayılı Orman Kanunu
 • 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
 • 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
 • 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu
 • 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu. 4734 Kamu İhale Kanunu
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • 3621 sayılı Kıyı Kanunu
 • 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu
 • 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu
 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)
 • Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (14 Ağustos 2012)
 • Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları Ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (12 Ocak 2017)
 • İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-33)
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (2001)
 • Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama Ve Sicil Tutmaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (2001)

Gayrimenkul değerlemesi ve ekspertiz çalışmaları sırasında, gayrimenkulünüzün hukuki süreçleri bu bağlamda irdelenmekte olup, danışmanımız ve çözüm partnerimiz Gayrimenkul Hukuku alanında çalışmalar yapanAv. Emir Hamarat eşliğinde çözüme ulaştırılmaktadır. Av. Emir HAMARAT 2009 yılından bu yana Gayrimenkul Hukukunun miras, imar, kamulaştırma, inşaat, kira, kat mülkiyeti gibi birçok alanında aktif olarak çalışmakta, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Çözüm partnerimiz ve danışmanımız Av. Emir HAMARAT aşağıdaki gibi pek çok konuda aktif olarak hizmet vermekte olup, ayrıca gayrimenkul hukuku ile ilgili olarak tarafımıza görüş ve danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • İnşaat projeleri ve gayrimenkul yönetimde müvekkilleri olan şirket ve gerçek kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İmar uyuşmazlıkları, kira sözleşmeleri ve uyuşmazlıklarının yönetimi, Miras Hukuku ve mirasçılık ilişkilerinin yönetimi üzerinde çalışmaktadır.
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, miras taksim sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, hasılat ve diğer taşınmaz kirası sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, temlik sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, komisyonculuk sözleşmeleri gibi Gayrimenkul Hukukuyla ilgili sözleşmelerde aktif olarak çalışmaktadır.
 • İmar işlemleri, kıyı kenar çizgisi, orman sınırları gibi idari ve hukuki işlemler kaynaklı Mülkiyet Hakkı ihlalleri ve kamulaştırma işlemleriyle ilgili danışmalık ve görüş hizmetleri de vermektedir. Ayrıca tapu işlemleri, kadastro işlemleri, orman işlemleri (2-B ve kullanım hakları) ve Hazine ait taşınmazlarının kullanımı ve satın alınmasıyla ilgili idari başvurularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yukarıda bahsi geçen tüm konular ve ayrıca Kat maliklerinin yönetim planından kaynaklı uyuşmazlıklarının çözümü ile alakalı olarak, değerleme çalışmalarının yanında ve paralelinde, gerekli görülen danışmanlık ve görüş hizmetleri şirketimiz bünyesinde çözümlenebilmektedir.

Soru ve Görüşleriniz için aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz