Bizi Takip Et:

Bilge Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme, Gayrimenkul Ekspertiz, Konut Değerleme.

Home Makine ve Ekipman Değerleme

Makine ve Ekipman Değerleme

Üretim tesislerinin değerlemesi söz konusu olduğunda, tesisin gayrimenkul dışındaki varlıkları olarak makine, ekipmanları ve demirbaşları gündeme gelmektedir.

Gayrimenkul dışındaki varlıkların, Makine ve Ekipmanların değerlemesi faaliyeti, SPK tarafından yayımlanmış tebliğin 2. Maddesine göre,

“2) Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti ile yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşları.” Tarafınca yerine getirilmektedir.

 

Makine ve ekipman değerlemesi

Makine ve Ekipmanları değerlemesi, özetle makinaların alımı, satışı, güncel değerinin tespiti, sigortalanması, amortisman giderlerinin hesaplanması ve benzeri süreçler için yapılabilmektedir.

Ayrıca,

 • + Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında şirketlerin aktiflerinde yer alan maddi duran varlıklar ile demirbaşların güncel değerlerinin belirlenmesi,
 • + Yatırıma konu olabilecek tesisin gayrimenkul, makine-ekipman ile demirbaşlarının bedellerinin tespiti ile yatırıma ilişkin gelecek projeksiyonlarının yapılması,
 • + Halka arz edilecek firmaların aktiflerinde yar alan gayrimenkuller ile makine-ekipmanlar ve demirbaşların birlikte değerlerinin tespit edilerek kayıtlı değerlerin güncelleştirilmesi,
 • + Kredi kullanımına yönelik teminata konu fabrikaların ayrıca makine-ekipmanları ile demirbaşlarının güncel değerinin belirlenmesi,
 • + Finansal kiralama ve leasing şirketlerine yönelik makine ve ekipmanların güncel değerinin tespiti,

Gibi pek çok konuda makine ve ekipmanları değerlemesine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Makine değerlemesinde; makinanın kapasitesi, yaşı, yıpranmış olup olmadığı, sabit ve taşınabilir olması, ikinci el piyasasındaki durumu, gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra, değer takdirindeki hataların giderilmesine yönelik, piyasa araştırması yapılmalı ve konusunda uzman kişilerden görüşler alınmalıdır. Diğer bir taraftan uzun yıllardır konusunda aktif olarak çalışmakta olup bir makine değerleme uzmanının, yıllara boyunca yapmış olduğu çalışmalara istinaden oluşturmuş olduğu envanteri değerleme sırasında faydalanılan önemli verilerin başında gelmektedir.  Bu bağlamda, makine ve ekipmanlarının değerlemesi faaliyeti, profesyonel ve alanında uzman kişilerce yapılmalı ve yine uzmanlığın kendisine katmış olduğu tecrübelere bağlı olarak doğru değerleme yöntemlerinin seçildiğinden emin olunmalıdır.

Bilge Değerleme olarak şirketimiz;

 • – Gemi, yat, kotra liman değerlemesi,
 • – Hidroelektrik santral, rüzgar santrali,
 • – Güneş enerji santrali değerlemesi ,
 • – Uçak değerlemesi,
 • – Helikopter Değerlemesi konularında da faaliyet göstermektedir.

Daha detaylı bilgi ve destek için aşağıdaki değerleme talep formunu doldurabilirsiniz. Size Kısa Sürede Dönüş Sağlanacaktır.

Tel:  +90 216 384 42 27

Değerleme Talep Formu

  Talep Eden:
  Gayrimenkul Bilgileri