Bizi Takip Et:

Bilge Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme, Gayrimenkul Ekspertiz, Konut Değerleme.

Home Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak fizibilite raporları ile gelecekte gelir getirecek bir yatırım kararı alınmadan önce, söz konusu yatırımın analizinin yapılması, yatırıma değer olup olmadığı, ne ölçüde karlı olabileceği konusunda hizmet sunmaktayız. Fizibilite raporları yatırımcılar ile konusunda uzman danışmanlarımızın birlikte hazırladıkları çalışmalardır.

 

Yatırım projelerinde; projenin yapılacağı bölgenin lojistik alt yapısının incelenmesi, projeye alternatif olabilecek bölgelerin tespiti, yapılması düşünülen projenin seçilen bölgelerde uygulanabilirliğinin tespiti, bölgedeki resmi kurumların yaklaşımları, proje maliyetlerinin tespiti, proje yapılacak bölgenin ekonomik, coğrafi ve demografik yapısı önem arz etmektedir.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Örnek Hesap

Fizibilite raporlarında;

– Bölgenin lojistik alt yapısı,
– Bölgenin SWOT analizleri,
– Alternatif bölgelerin tespiti,
– Düşünülen projenin seçilen bölgedeki uygulanabilirliği,
– Resmi Kurumların yaklaşımları,
– Proje maliyetlerinin tespiti,
– Projenin süresi,
– Alternatif maliyetlerin hesaplanması,
– Bölgenin ekonomik, coğrafi ve demografik özellikleri,
– Türkiye’nin ekonomik verileri,
– En iyi ve en verimli kullanım,
– Paranın zaman değeri,
– Nakit akım tabloları,
– Alternatif Maliyet (Fırsat Maliyetleri)
– Pazar, gelir ve maliyet yaklaşımları

 

Yukarıda yer alan başlıklar yer almaktadır. Hazırlanan fizibilite raporu ile yatırımcının yatırım kararı alması ve/veya yatırımdan vazgeçmesi konusunda karar almasına yardımcı olmaktadır.

 

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. teknik kadrosunda yer alan Şehir ve Bölge Plancısı, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Mimar, Ekonomist ve İşletmecilerden oluşan güçlü kadrosu, mali piyasalara hakim Ekonomist, İşletmeci ve Mali Müşavirlerden oluşan uzman partnerlerimizle, yatırım projelerinizi, bilimsel, ve objektif veriler ışığında değerlendirerek analizlerini yapar, detaylı raporlar hazırlar ve sizlerin bilgisine sunar.

Değerleme Talep Formu

    Talep Eden:
    Gayrimenkul Bilgileri