Kira zammında TÜFE esas alınacak

Kiralamalarda üst sınır olarak belirlenen ÜFE yerine, artık TÜFE yıllık ortalaması kullanılacak. 

Son bir kaç ay zaman zarfında sözü edilen, kiralamalarda TÜFE’nin esas alınması resmiyete kavuştu. 18 Ocak 2019 tarihli resmi gazete yayımlanan, “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” un 56. maddesinde, kira zam oranı olarak TÜFE yıllık ortalaması esas alınacağı bildirildi.

İlgili madde şu şekilde;

MADDE 56- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla,” ibaresi eklenmiştir.