Tapu Devirlerinde Teknolojik Kolaylık TapuTakas

satış vaadi sözleşmesi nedir

Tapu işlemlerinde hızlı ve güvenli işlemin adımları atılıyor. Tapu devirlerinde artık TapuTakas ile yapmak mümkün.

TapuTakas Nedir?

TapuTakas; mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla, teknoloji ile gerçekleştirilmesinin adıdır. Tapu Takas ile aşağıdaki faydalar sağlanır;

  • Gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi,
  • Tarafların güven probleminin bertaraf edilmesi,
  • Nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması,
  • Düşük maliyetle hızlı transfer kolaylığı

sağlanarak tüm taraflar açısından çağdaş, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, işgücü ve maliyet avantajı yaratılması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde tasarlanmıştır.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Sistem şöyle uygulanacak; Alıcı ve satıcının anlaşmasından sonra Tapu Dairesi’nden alınan E-Ödeme makbuz numarası ile www.taputakas.com.tr adresinden veya TapuTakas mobil uygulamasından sisteme giriliyor. Satıcı E-Ödeme makbuz numarası ile birlikte gerekli bilgileri sisteme giriyor. Sistem tarafından oluşturulan Takasbank Referans Numarasını  (TVS Ref No) alıcıya iletiliyor. Alıcı E-Ödeme makbuz numarası ve TVS Ref No ile gerekli bilgileri sisteme giriyor. Kimlik bilgileri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanıyor.

Alıcı ve satıcı tarafından girilen bilgilerin eşleşmesinin ardından alıcı tarafından gönderilen satış bedeli Takasbank nezdinde açılmış olan özel bir hesapta bloke ediliyor ve bu andan itibaren hem alıcı hem de satıcı için alışveriş süreci güvence altına alınmış oluyor.Tapuda imzalar atıldıktan sonra satışın tescil edildiğine dair Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden alınan bilgi ile birlikte, satış bedeli otomatik olarak satıcının sisteme kaydettiği banka (IBAN) hesabına Takasbank tarafından gönderiliyor.İşlemlerin her aşamasında alıcı ve satıcı, cep telefonları üzerinden kısa mesaj ile bilgilendiriliyor. Herhangi bir nedenle gerçekleşmeyen satışlarda TapuTakas sistemi tarafından bloke edilen tutar alıcıya iade ediliyor. Alıcı ve satıcıdan işlem başına 70’er TL ücret alınıyor.