Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerleme

Taşınmaz Değerleme Sistemi

Kentsel Dönüşüm Tanımı ve Başlangıcı

Kentsel dönüşüm, eski ve hasarlı yapıların yoğun olarak bulunduğu büyük alanların dönüşümünü öngören bir anlayıştan doğmuştur. Yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun yapıların yapılması ve bu sayede  olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan bir kamu çalışmasıdır.

Kentsel dönüşüm, 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile birlikte uygulanmaya geçirilmiştir. Bu kanunda ‘Riskli Yapı’ ve ‘Riskli Alan’ diye iki çeşit tanım yapılmıştır. Halkın riskli yapıların depremlere dayanıklı hale getirilmesi sürecini de “Kentsel Dönüşüm” kavramı ile ifade etmeye başlaması sonucu 6306 sayılı kanun Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak telaffuz edilegelmiştir.

Kentsel Dönüşümde Değerleme

Büyük çaplı eski yapı alanlarının yeni yapı planlaması ile dönüştürülmesi amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm, beraberinde sorunlarıyla birlikte gelmiştir. İstanbul başta olmak üzere, ilgili kamu kurumları tarafından ilan edilen riskli alanlarda başlayan dönüşümden, hem firmaların, hem de kat maliklerinin mağduriyetleri söz konusu olmuştur.

Beklentilerin yükselmesi, yetersiz fizibilite, maliyetlerdeki öngörülemeyen artışlar ve daha pek çok sebeple de birleşen sorunlar, kentsel dönüşüm bölgelerinde aksamalar yaşanmasına, projelerin yarım kalmasına ve ev sahiplerinin belirsizliğe düşmesine sebep olduğu durumlar cereyan etmiştir.

Tam bu noktada; bir bankanın kredili satışı için verdiği kredi öncesinde talep ettiği değerleme raporunun, devasa projelerin yapılması öncesinde, kat malikleri için bile ne denli önem arz ettiği düşünülmelidir.

Kentsel dönüşüme girecek bina ev sahibi ve hak sahiplerini için önemli bir analiz olan değerleme raporu için, Bilge Değerleme ile iletişime geçin.