İmalat Sanayii İle Turizme Yönelik İnşaat İşlerinde KDV Kolaylığı

7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 11 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir.


Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 inci maddesi hükmüne göre, İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.
Aşağıdaki dosyadan tebliğnin detaylarına ulaşabilirsiniz.