6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yönetmeliğinde Değişiklik!

Kentsel Dönüşüm projeleri

Ülkemiz için oldukça önemli bir olgu olan kentsel dönüşümün kanunu olan 6306 yasanın uygulama yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Kentsel dönüşümde uygulama sorunlarını ortadan kaldırmak ve bu sürede oluşan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için yapılan değişiklikte, kentsel dönüşüme hız kazandırılmak ve güvence sağlama hedefleniyor.

Yapılan Değişiliğe göre; Yeni yönetmelik ile sınıflara ayrılan müteâhhitlerden teminat ya da tamamlanma sigortası talep edilecek. Rezerv alanlarda maliye görüşü alınmayacak. Üçte iki çoğunluk sonrasında kabul etmeyen hissedarların yerleri Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara hatta üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılabilecek. Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi ise 36 aya kadar uzatılabilecek.

Ayrıca; Müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve idarenin iznine göre belirlenecek. İnşaatın tamamlanma oranını belirlendikten sonra, bu oranın yüzde 10’u altındaki oranda satış yapılabilecek.

İlgili Resmi Gazete sayısı için BURAYA tıklayın.