Gayrimenkulünü Satmak İsteyen Ekspertizini Kendisi Yaptırıyor

İnşaat sektöründeki yavaşlama konut satışlarını ve ilişkili alanları da negatif etkiliyor. Son aylarda gerçekleşen konut satışlardaki ipotek oranının düşüş göstermesi, mülk sahiplerinin kendilerinin değerleme yaptırmaya yöneltti.

İpotekli satışlar yılın ikinci yarında dip yaptı

2017 yılı konut satışlarında ipotekli ve diğer satış kalemi, yarı yarıya oranında gerçekleşirken; 2018 yılı ilk yarısında, üçte bir ipotekli satış seviyesinde gerçekleşti. 2018 Ağustos ayından Kasım ayına kadar, her ay ipotekli satışın en dip seviyesini görüldü. 5.324 ipotekli konut satışı gerçekleşen Kasım 2018’de, ipotekli satışın toplam satış içerisindeki payı %5,9 ile en düşük seviyede gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayına göre %85 düşüş kaydetti.

İpotekli satışlardaki düşüş, banka talepli ekspertizlerin de düşmesine neden oldu. Gayrimenkulün bütün kategorilerinde yaşanan durgunluk, taşınmaz sahibi ve malikleri tarafından bazı avantajlar ile öne çıkma çabası olarak taşınmaz değerleme raporlarını ellerine almaları gerekliliğini görmelerine neden oldu. İşte; gayrimenkul değerlemesinin, taşınmaz mülk sahibi için faydaları..

Taşınmaz Değerlemenin Faydaları

  • Satış değerini sağlıklı belirleyerek satış süresini kısaltmak

Satışı amaçlanan gayrimenkul için yapılacak olan değerleme işlemi, satış değerini sağlıklı belirlediği için doğu fiyatla pazara çıkma şansı verir; satış süresini kısaltır.

  • Alıcıya Sunulan Rapor Şüpheleri Yok Eder

Bir çok kişinin hayatından bir kez yaptığı ve yüksek tutarlı bir alışveriş olan gayrimenkul alımlarında güven sorunu yaşayacak olan alıcıya sunulacak olan değerleme raporu, kişisel güven söylemlerinden daha doğru ve etkili olacaktır.

  • Çok Malikli Taşınmazlarda Maliklerin Arasında Olabilecek Fiyat İhtilafını Önler

Çok ortaklı taşınmazların satışı için ortakların kendileri içerisinde yaptıkları değerleme ve satış fiyatları çelişebilmekte ve satış sürecine sekte vurmaktadır. Satışı istenilen taşınmazda hak sahibi olan her bir malikin, satıştan beklediği tutar, taşınmazın pazardaki değeriyle veya maliklerini diğerleriyle uyuşmayabilir. Taşınmaz değerleme firması aracılığı ile yapılacak sağlıklı ve resmi değerleme sayesinde, bu ve benzeri süreçler daha sağlıklı aşılmaktadır.

  • Taşınmazın Kiralamasında da Etkilidir

Taşınmaz değerlemesi, satış süreci için fayda sağladığı kadar kiralamada da katma değer sağlamaktadır. Raporun ortaya koyacağı bölge gayrimenkul satış değerleri ve kiralama fiyatları bilgisi sayesinde, kiralama kazancının satış fiyatı ile çarpanı ortaya çıkarılabilir. Raporun sağlayacağı bütüncül bilgiler, taşınmazın kiralaması için hedef kitle ve pazarlama stratejisi yapmaya da olanak sağlayacaktır.

Sonuç itibariyle; taşınmaz değerlemesi işlemi, alıcı için olduğu kadar satıcı için de faydalı etmenler barındırmaktadır.