Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Gayrimenkul Değerleme, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metodlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, ekspertiz ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir.

Ülkemizde son yıllarda gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmelerle doğru orantılı olarak giderek artan bir öneme sahip olan Gayrimenkul Değerleme Hizmeti SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) listesinde olan “Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri” tarafından yapılır.

Neden Bilge Değerleme?
Hedef Odaklı Strateji: Gayrimenkul ile ilgili hizmet sunulurken istenilen sonuca ulaşmak için doğru stratejiyi belirlemek gerekir. Bilge Gayrimenkul Değerleme çalışmalarında tüm konjektürel gelişimleri ve anlık verileri yakından takip ederek, çalışma bölgesinin mekansal, plansal, politik ve fonksiyonel kimliğini ve gelişimini bilimsel ve sektörel yöntemlere dayanarak doğru şekilde analiz edip irdelemeyi, sonuçları değerlendirip raporlamayı ilke edinmiştir.

Doğru Planlama: Gayrimenkul değerleme ve fizibilite çalışmalarında etkili ve akıcı planlama sayesinde hızlı bir şekilde doğru sonuçlar elde etmekteyiz.

Hızlı Sonuç: Bilge Değerleme uzman ve deneyimli kadrosu,doğru strateji ve etkin planlaması ile hızlı ve en doğru sonuçları elde etmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Talebinde Bulunmak ve Her Türlü Sorunuz İçin Bize Ulaşın.