1 Yıl Ertelenen Değerli Konut Vergisi Tebliği Yayımlandı.

değerli konut vergisi bir yıl ertelendi vergi oranları değişti

2020’de uygulaması 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ Resmi Gazete’de bugün yayımlandı. Vergi Değerleri Arttı. Değeri 5 milyon 250 bin TL’den fazla olan konutlar için uygulanacak vergide tek konutu olanlar muaf tutuluyor. Beyannameler 20 Şubat’a kadar verilecek.

Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların vergiden muaf tutulacağına dair geçen yıl yapılan düzenleme, bu tebliğde de yer aldı.

Vergi değerleri, kanunda öngörüldüğü şekilde değerleme oranının yarısı düzeyine artırıldı ve en düşük 5 milyon TL olan değer 5 milyon 250 bin TL’ye yükseltildi. Diğer dilimler için de yüzde 5 oranında artışlar yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre; birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de geçerli olacak.

BİNDE 3’TEN BİNDE 10’A KADAR VERGİ

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

  • 5 milyon 250 bin TL ile 7 milyon 875 bin TL arasında olanlar; 5 milyon 250 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3
  • 10 milyon 500 bin TL’ye kadar olanlar; 7 milyon 875 bin TL’si için 7.875 TL, fazlası için binde 6
  • 10 milyon 500 bin TL’den fazla olanlar; 10 milyon 500 bin TL’si için 23.625 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.

SINIRLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin 15 Ocak 2021’de yayınlanan sayısında yayımlanan değerli konut vergisi uygulama genel tebliğine göre, mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet, gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak.

Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın 20 Şubat tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine verecekler. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler ise değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine verecekler.

Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine ait mesken nitelikli taşınmazlar, Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar, genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sahibi olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf olacak.

Bilge Gayrimenkul Değerleme olarak SPK ve BDDK Lisanslı değerleme firmaları arasında yer almaktadır. Değerli konut vergisi, değer tespiti için hızlı, profesyonel, güvenilir çözümler sunmaktayız.

Detaylı bilgi için bizi arayınız. +90 216 384 42 27