1 Temmuz 2022’den itibaren başlıyor

1 Temmuz 2022’den itibaren

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeyle binaların yıkım işleri için 1 Temmuz 2022’den itibaren, müteahhitlere binaların yıkımı için ‘Yıkım Planı’ hazırlaması ve işe başlamadan önce ‘Yıkım Ruhsatı’ alması zorunluluğu getirildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yıkım için ilk kez yapılan mevzuat düzenlemesiyle, afetler nedeniyle hasar gören binalar, riskli yapı tespitine müteakip acilen yıkılması gereken binalar ile idarelerce acilen yıkılması gereken kaçak binalar hariç tüm binaların yıkımı bu kurallara tabi olacak.

Yeterlilik aranacak

Yönetmelik kapsamındaki binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek. Ancak patlatma ile yıkılacak binalar hariç bina yüksekliği 21.50 metreden az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmayacak. Patlayıcı ile yapılan yıkımlar ve 21.50 metreden yüksek binaların yıkımı için ayrıca ‘yıkım fenni mesulü’nün görev yapması zorunlu olacak.

Binaların, yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliliğe sahip, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması gerekecek. Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ana yıkıma geçilmeyecek.

Kültür veya tabiat varlığının etkileşim sahasında yer alan bir yapının yıkımında, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan uygun görüş alınacak.

Vatandaş bilgilendirilecek

Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek, yıkım planı hazırlanacak. Yıkıma başlama süresi ruhsat tarihinden itibaren bir ay olacak.

İdare, patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde 7 gün öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirecek. Müteahhit, yıkım sırasında ortaya çıkacak her türlü atığın geri kazanımını, atık yönetimini sağlamakla yükümlü olacak.

Kaynak:

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/1-temmuz-2022den-itibaren-basliyor-6618849