Bizi Takip Et:

Bilge Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme, Gayrimenkul Ekspertiz, Konut Değerleme.

Home Yatırım Değerleme

Fabrika Değerlemesi, Endüstriyel Tesis Değerlemesi

Oldukça büyük yatırımla ortaya çıkan fabrika ve endüstriyel tesislerin gerek alış satışta, teminat veya ipotek işlemlerinde, şirket ayrılıp birleşimlerinde ya da muhasebe kayıtlarında maddi duran varlıklar başlığına kayıt altına alınmasında, değerlendirilmesi söz konusudur.

Fabrika ve endüstriyel tesislerde değerleme sırasında dikkat edilmesi gereken pek çok kriter mevcuttur. Bunlardan ön plana çıkanları taşınmazın mekânsal kriterleri ile yapısal kriterlerdir.

Taşınmazların En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi

Taşınmazların en etkin ve verimli kullanım analizi taşınmaz değerlemenin o günkü adil piyasa değerinin tespit edilmesinde dikkate alınan temel ve en önemli etmenlerden birisidir. En etkin ve verimli kullanım; bir taşınmazın yasal izne tabi, fiziken mümkün, finansal açıdan gerçekleştirilebilir, makul biçimde olası ve en yüksek değer ile sonuçlanan kullanım tespiti olarak tanımlanır.

Taşınmazların Kira Değeri Tespiti

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kira Sözleşmeleri hukuken düzenlenmiştir. Kanunun 299 -378 maddeleri kapsayan kira sözleşmelerini içeren dördüncü bölümde üç ayrıma bölünmüş, birinci ayrımda genel hükümlere, ikinci ayrımda konut ve çatılı işyerleri kiralarına, üçüncü ayrımda ise ürün kirasına yer verilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Projelerine Danışmanlık

Türkiye’de söz konusu afet risklerine ilişkin çeşitli dönemlerde düzenlemeler getirilmesine karşın; bu düzenlemelerin asli amacı afet sonrası rehabilitasyon süreci yönetiminden ibaret kalmıştır. Ancak 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı “Kentsel Dönüşüm Yasası” ile birlikte riskli alanlar için afet öncesi öngörüler ile kentsel dönüşüm için gerekli usul ve esaslar düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Değerleme hizmetlerimiz hakkında daya ayrıntılı bilgi almak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizi Arayın +90 216 384 42 27

İletişime Geçin