Zilyetlik Nedir?

Zilliyetlik sözcüğünün Türk Dil Kurumundaki Karşılığı, “sahibi olsun olmasın, bir malı mülkiyeti altında bulundurmak, zilyet olmak.” şeklinde geçer.

Hukuken; sadece taşınır mallarda söz konusu olan, bir malı elde bulundurma hali . Mülkiyet hakkını gerektirmeyen durum olarak açıklanabilir.

Bir malın zilyedi o malın maliki olmayabilir.  Bir ev sahibinin o ev üzerinde hakimiyeti vardır ve bu durumu zilyet olarak açıklayabiliriz, fakat bu evi kiraya verdiği zaman o evin zilyetti kiralayan kişi olabilir. Zilyetlik değişkenlik gösterebilir.

Zilyetlik Çeşitleri nelerdir?

  • Asli Zilyetlik – Ferdi Zilyetlik
  • Vasıtasız zilyetlik – Vasıtalı zilyetlik
  • Tek zilyetlik – Birlikte zilyetlik
  • Eşya Zilyetliği – Hak Zilyetliği
  • Emin Sıfatıyla Zilyet 
  • Kendisi İçin Zilyet-Başkası İçin Zilyet

Zilyetlik nasıl elde edilir? Nasıl kazanılır?

Zilyetlik kazanılabilir bir durumdur. Bunu eşya hukukunda maddelere ayrılmıştır. 

  • Zilyetliğin Aslen Kazanılması
  • Zilyetliğin Devren Kazanılması
  • Zilyetliğin Tesissen Kazanılması
  • Zilyetliğin Kazai Yoldan Kazanılması

Zilyetlik davaları

Zilyetliğin gasp edilmesi halinde, gasba uğrayan kimse iade davası açabilir. Dava eşyanın iadesinin ve zararın giderilmesine yönelik olarak açılır. Davacı malın zilyetliğinin kendisine ait olduğunu ve iradesi dışında elinden alındığını ispatlamakla mükelleftir.

Kaynakça: zingat.com / milliyetemlak.com