Tapuda yeni dönem başladı. Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı!

Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tapu Tapu sicilini oluşturan teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırına düzenleme getirildi.

27 Eylül 2022 tarih ve 31966 sayı ile “TAPU PLANLARINDA YANILMA SINIRININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik ile tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve bunu tamamlayan yevmiye defteri, belgeler ve tapu planlarına ilişkin; aplikasyon ve yüzölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

İlk olarak 1912 yılında başlamış olan kadastro çalışmaları, 1925 tarihli ve 658 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe girmesi ile birlikte, 1925 yılı Mayıs ayından itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da genel kadastro anlamında mülkiyet kadastrosu (ilk tesis ya da tesis kadastrosu) çalışmalarına başlanıldı. Bugün gelinen noktada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye sınırları dahilindeki taşınmaz malların %99,48’inin kadastro çalışmaları tamamlanmış durumdadır. 

Ancak yıllara sari bir şekilde yapılmış olan bu çalışma, çok eski tekniklere göre ölçülmüş parseller ile, gelişen teknolojilere göre ölçülmüş parsellerin aynı sicile kaydedilmesini sağlamıştır. Yanılma sınırı, ölçme pratiğinde, ölçü sonuçlarının duyarlık ya da doğruluklarının değerlendirilmesinde aşılmaması gereken değer, hata toleransı olarak tanımlanabilir.

Bu yönetmelik ile, yanılma sınırlarının belirlenmesi sağlanarak, ihtilaflı durumların ortadan kalması öngörülmüştür.

AYNI SEVİYEDE BİLGİYE ULAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR

Kısa sürede yapılacak düzenlemeler sonucu Genel Müdürlük, veri sunulan parsel sorgu, web tapu gibi bütün platformlarda, yüz ölçümü bilgisi yanına yanılma sınırını da ekleyerek, taşınmaz piyasasının bütün taraflarının aynı seviyede bilgiye ulaşmasının önünü açmayı amaçlamaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220927-3.htm