Sigortacılar İnşaat Denetim Sürecine Dahil Oluyor

Orta Vadeli Program’a Göre İnşaatlarda Sigorta Etkin Kullanılacak: İnşaatları Sigortacılar Denetleyecek

Orta Vadeli Program’a bina tamamlama sigortası ile yapı sorumluluk sigortası da girdi. Denetim rolüüstlenecek olan sigortacılar, inşaatın tamamlan-maması halinde ya tüketiciye konutun bedelini ödeyecek ya da inşaatı bitirip, konutu teslim edecek. 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP), bina tamamlama sigortası da girdi. Program döneminde bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesinin yükseltilmesini teminen yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak. Bina tamamlama sigortası halen uygulanıyor. Özellikle Ankara’da, kentsel dönüşüm kapsamında bazı
belediyelerin projelerinde binan tamamlama sigortası uygulandı ve konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Sigorta, konut sahibi olacakları ve inşaat firmalarını koruyor. İnşaat projesinin başında müteahhit sigorta yaptırabileceği gibi kentsel dönüşüm kapsamında binasını dönüştürmek isteyen
konut sahipleri de müteahhitten bu sigortayı isteyebiliyor.

KONUT DA YAPACAKLAR

Sigorta şirketi, sigortalayacağı inşaat şirketinin mali yapısını, tecrübelerini inceliyor. İnşaat şirketini riskli görür, projeyi bitiremeyeceğine karar verirse sigorta yapmıyor ya da ek teminatlar istiyor. Riskli görmezse, bina tamamlama sigortasını yapıyor. İnşaat süresi içinde şirket, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmez, mali yapısını bozacak girişimler içinde bulunur ya da eksik malzeme kullanımı gibi yollara saparsa; sigorta şirketi sözleşmeyi sona erdiriyor ve bunu da yetkili kurumlara bildiriyor. İnşaat süresi içinde müteahhit iflas eder, konutları sahiplerine teslim edemezse devreye sigorta şirketi giriyor, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedeli tüketiciye ödüyor ya da sigorta şirketi, inşaatın tamamlanmasını sağlıyor, tüketiciye konutu teslim ediyor. Bina tamamlama sigortasının yaygınlaşamamasının nedeni ise yasal bazı eksikliklerin olması. Orta Vadeli Programa göre bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması için yasal çalışmalar
yürütülecek, diğer taraftan da yapı denetim sürecinde yer alan kuruluşlar ve müteahhitlere yönelik yapılacak yapı sorumluluk sigortası ile de inşaatların denetim sürecine sigorta şirketleri de
dahil edilecek.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/orta-vadeli-programa-gore-insaatlarda-sigorta-etkin-
kullanilacak-insaatlari-sigortacilar-denetleyecek-42331914