Maddi Duran Varlık Değerlemesi

Maddi Duran Varlık Değerlemesi

Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS-TFRS) göre bilanço tutan şirketler, kayıtlı maddi duran varlıklarının değerini her sene revize ederek muhasebeleştirirler. Bu işlem TMS 16 kapsamında yapılmakta olup muhasebe sisteminde aşağıdaki hesaplarda kayıt altına alınan varlıklarda uygulanmaktadır:

  • 250 Arazi ve Arsalar
  • 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
  • 252 Binalar
  • 253 Tesis, Makine ve Cihazlar
  • 254 Taşıtlar
  • 255 Demirbaşlar
  • 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
  • 257 Birikmiş Amortismanlar
  • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
  • 259 Verilen Avanslar

Yukarıda belirtilen hesap gruplarında, varlığın muhasebeleştirilmesi için o yıla ait Gerçeğe Uygun Değere ihtiyaç duyulur. Gerçeğe Uygun Değer, bilgili ve istekli taraflar arasında herhangi bir ilişkiden etkilenilmeyecek şartlar altında bir varlığın el değiştirmesi durumunda ortaya çıkması beklenen fiyattır. Bu değerin ölçülmesi TFRS 13’e göre yapılmalıdır. Bu ölçüm esasen, Değerleme Şirketlerinin tabi olduğu ve ülkemizde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onanan, Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) tebliğindeki tanımları yansıtmaktadır.

Ülkemizdeki bu standart, temelinde Amerika Birleşik Devletlerinden, Brezilya’ya, Almanya’dan, Bosna Hersek’e, Çin’den Gürcistan’a, Hindistan’dan Japonya’ya, dünyanın birçok ülkesi tarafından kabul gören ve desteklenen “Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)” tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartları’nın (IVS) doğrudan çevrisidir.

TMS ve TFRS’nin de temel amaçlarından birisi küreselleşme sürecinde finansal verilerin uluslararası bir dile dönüştürülmesinde, yine birçok ülke tarafından kabul gören Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’nin (IFAC) hazırlamış olduğu Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyumdur.

Gerek TMS’nin, gerekse UDS’nin uluslararası standartlar bazında maddi duran varlıklara ait değer yaklaşımının benzeşmesi, Gerçeğe Uygun Değer takdirinin de Gayrimenkul Değerleme Şirketleri için doğal bir iş alanı olmasını sağlamaktadır.

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., maddi duran varlıkların değerlemesine yönelik raporlar da dahil olmak üzere bugüne kadar 20.000’in üzerinde rapor hazırlamış olup hali hazırda gayrimenkul değerleme lisanslı mimar, mühendis, şehir plancısı, işletmeci vb. mesleklerine lisans ve yüksek lisans seviyesinde haiz, ülkemizin 81 ilinde, 170’in üzerinde uzman yardımcısı, uzman ve sorumlu uzmanı kadrosunda tam zamanlı ve çözüm ortağı olarak barındırmaktadır. Güçlü kadrosu ve tecrübesiyle 250, 251, 252, 253, 254, 255 ve 256 muhasebe hesap gruplarında kayıtlı varlıkların değer takdirini TMS, TFRS ve UDS’ye göre adil bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Bilge Gayrimenkul Değerleme ile Doğru Değerleme

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., zengin deneyimi ve geniş uzman kadrosuyla, maddi duran varlıkların değerlemesinde lider bir rol oynar. 81 ilde, 170’in üzerinde uzmana sahip olan şirket, maddi varlıkların TMS, TFRS ve UDS standartlarına uygun, adil değerlemesini sağlayarak, 20.000’den fazla rapor hazırlamıştır.

Yatırımlarınızın Gerçek Değerini Keşfedin

Yatırımlarınızın gerçek değerini anlamak ve finansal tablolarınızı doğru bir şekilde yansıtmak istiyorsanız, Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin sunduğu profesyonel değerleme hizmetlerinden faydalanın. Şimdi bizimle iletişime geçerek, maddi duran varlıklarınız için adil ve güvenilir bir değerleme teklifi alın ve bilançonuzu güçlendirin.