250 Bin Dolar Değerinde Gayrimenkul Alan Yabancıya Vatandaşlık!

Gayrimenkul değerleme raporu- Bilge değerleme

Gayrimenkul satışında yabancıya cazibeyi artırmak için yapılan uygulamada yeni bir gelişme yaşandı. İlk olarak 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul alımında verilen vatandaşlık, 250 bin dolara indirildi.

19 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, “Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildi.

3 Yıl Satmama Şartı

Vatandaşlık uygulaması belirli şartlara bağlanmış durumda. 250 bin dolara gayrimenkul alana verilen vatandaşlıkta 3 yıl satmama sözü isteniyor. Vatandaşlık için alnına gayrimenkule 3 yıllık şerh düşülüyor.

Vatandaşlık için alınan gayrimenkulde değerleme raporu zorunlu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere artık sadece vatandaşlık başvurusunda değil, aynı zamanda alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde de ‘gayrimenkul değerleme raporu’ zorunluluğu getirilmiştir. Değerleme raporu işlem tarihi itibariyle en geç 3 ay öncesine ait olması gerekiyor.